Σάββατο, 9 Ιανουαρίου 2010

Room escape

Το room escape που αναρτήσαμε στην στήλη δεξιά είναι
ένα ωραίο παιχνίδι σκέψης που θα σας κολλήσει άσχημα.
Μέσω σχολίων μπορούμε να βοηθάμε στην περίπτωση που
κάποιος κολλήσει,όμως αυτό πρέπει να γίνεται διακριτικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:


Τα πνευματικά δικαιώματα για εικόνες ,φωτογραφίες ,κείμενα και βίντεο ,πού αναρτώνται στο παρόν ιστολόγιο,ανήκουν αποκλειστικά στούς δημιουργούς τους